ΔΠΜΣ Διαχείριση Μνημείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Ο κανονισμός του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του...

01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

THIS IS TEST (FUTURE) EVENT WITH PHOTO

Σάββατο 28 Ιουλίου 2018
This is test event with Photo

THIS IS AN ANNOUNCMENT FROM THE FEATURE

This is an announcment from the feature