Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Στο ΔΠΜΣ «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών: α) Τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστημίων της της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής β) Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου γ) Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Το ΔΠΜΣ «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» θα δέχεται είκοσι (20) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί κατά 80% διδάσκοντες από τα συνεργαζόμενα τμήματα και 20% από άλλες κατηγορίες διδασκόντων.

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών κατ’ έτος προσδιορίζεται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά από την ΕΔΕ και μπορεί να μην συμπληρωθεί εάν το επίπεδο των υποψηφίων δεν κρίνεται κατάλληλο. Σε κάθε περίπτωση η αναλογία φοιτητών/διδασκόντων προσδιορίζεται περίπου 7/1.

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κάθε Απρίλιο, με απόφαση της Ε.Δ.Ε., δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
- Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 5%.
- Επίδοση σε Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών σε ποσοστό 5%.
- Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής ή άλλης γλώσσας (Γ2) σε ποσοστό 5%.
- Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 5%.
- Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 5%.
- Δημοσιεύσεις σε ποσοστό 5%.
- Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5%
- Προφορική συνέντευξη και εξέταση σε ποσοστό 30%.
- Απόδοση στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις για το ΠΜΣ σε ποσοστό 35%.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Ε.Δ.Ε.
Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απόφαση της Ε.Δ.Ε. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.