Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι διδάσκοντες του Προγράμματος είναι:

  • μέλη Δ.Ε.Π. των τριών συνεργαζόμενων τμημάτων,
  • μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των τμημάτων
  • ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π.,
  • διδάσκοντες που προσλαμβάνονται ειδικά για να διδάξουν στο Πρόγραμμα,
  • επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους που καλούνται ειδικά για να διδάξουν στο Πρόγραμμα.

Χρήστος-Νικόλαος Αναγνωστόπουλος

Ο καθηγητής Χρήστος-Νικόλαος Αναγνωστόπουλος είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθυντής του εργαστηρίου Intelligent Systems στο ίδιο Τμήμα. Έλαβε το Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) το 1998, και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ το 2002. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την επεξεργασία εικόνων, τα γραφικά των υπολογιστών, την πολιτιστική πληροφορική και την τεχνητή νοημοσύνη. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 180 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, στα παραπάνω μαθήματα καθώς και σε άλλους συναφείς τομείς πληροφορικής.

e-mail: canag@ct.aegean.gr

Δημήτρης Γιαννίσης

Ο Δημήτρης Γιαννίσης είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΕΜΠ (1990), με μεταπτυχιακό τίτλο Master of Technological Design (MTD) του T.U. Delft όπου συμμετείχε ως βοηθός (AIO) στην ερευνητική οµάδα DKS (Design Knowledge Systems). Έχει συνεργαστεί με διάφορα αρχιτεκτονικά γραφεία και εργαστεί στο γραφείο Α66 Εργαστήρι Αρχιτεκτονικής ∆ηµήτρης και Σουζάνα Αντωνακάκη. Από το 1999 διδάσκει στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών αρχικά ως εντεταλμένος διδάσκοντας (Π.Δ. 407) ενώ σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. Στα πλαίσια της ακαδημαϊκής του δραστηριότητας ασχολήθηκε με ζητήματα αρχιτεκτονικής ανάλυσης και αναπαράστασης και ειδικότερα με τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στη παραγωγή του αρχιτεκτονικού έργου. Μέσα από τα μαθήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού διερευνά τον ρόλο που μπορεί να παίξει η αρχιτεκτονική ως παράγοντας που δύναται να καλύψει ανάγκες, κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές σε διάφορες κλίμακες. Ως αρχιτέκτονας, μελετά και σχεδιάζει κτήρια και διαμορφώσεις υπαίθριων και εσωτερικών χώρων. Έχει λάβει µέρος και διακριθεί σε διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε ομαδικές εκθέσεις και έχουν δημοσιευτεί σε αρχιτεκτονικά περιοδικά. Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια με εισηγήσεις και παρουσιάσεις και είναι μέλος επιτροπών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.

e-mail: dgiannis@upatras.gr

Γιάννης Καρυδάκης

Ο Γιώργος Καρυδάκης υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ, στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου όπου συντονίζει την ερευνητική ομάδα Ευφυούς Αλληλεπίδρασης (ii.aegean.gr) που αριθμεί 7 Υποψήφιους Διδάκτορες και 3 Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, είναι μέρος του εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων (i-Lab) και δραστηριοποιείται στην τομή των περιοχών της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή, των Ευφυών Συστημάτων και της Ψηφιακής Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Συνδέεται επίσης, ως συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ, με το Ε.Κ. Αθηνά και ως έμπειρος ερευνητής με το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στο παρελθόν έχει διατελέσει Λέκτορας επί συμβάσει στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και έχει εκλεγεί στο Aalborg University στο γνωστικό αντικείμενο Games and Media Technology. Η διδακτική του εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ξεπερνάει τα δέκα έτη και περιλαμβάνει πληθώρα μαθημάτων και επίβλεψη μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Υπηρετεί ως μέλος επιτροπών και ως κριτής σε πληθώρα επιστημονικών περιοδικών και συνεδριών που εντάσσονται στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, έχει προσκληθεί πολλάκις σε εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια να παραδώσει επιστημονικές ομιλίες και διαθέτει πλούσιο διοικητικό έργο στα ιδρύματα που υπηρετεί μέσω της συμμετοχής του σε αντίστοιχες επιτροπές. Εκλέχθηκε Πρόεδρος (2020-22) της Ελληνικής ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος ACM για θέματα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή (GreekCHI), στο Προεδρείο της οποίας συμμετέχει από το 2012, και συντονίζει την εφαρμογή του Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Ε.Κ. Αθηνά όπου έχει οριστεί ως συντονιστής του Κέντρου Ψηφιακής Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς που περιγράφεται ρητά στο μνημόνιο συνεργασίας. Το ερευνητικό του έργο σε διαφορετικές πτυχές της ευφυούς αλληλεπίδρασης και της πολιτισμικής πληροφορικής έχει δημοσιευτεί σε 35 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους καθώς και σε περισσότερες από 70 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια ενώ έχει αναγνωριστεί ευρέως από την ακαδημαϊκή κοινότητα με περισσότερες από 1500 αναφορές και δείκτη h-index 20. Έχει συμμετάσχει για παραπάνω από 15 έτη σε άνω των 30 ερευνητικών έργων σε Περιφερειακό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο ως Ερευνητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής Έργου, έχοντας εργαστεί στην βιομηχανία ΤΠΕ για περίπου μια δεκαετία και έχει διατελέσει αξιολογητής έγκρισης και παρακολούθησης Ερευνητικών και Αναπτυξιακών προγραμμάτων σε Περιφερειακά, Εθνικά και Ευρωπαϊκά πλαίσια χρηματοδότησης.

e-mail: gcari@aegean.gr

Πέτρος Κουφόπουλος

Ο Πέτρος Κουφόπουλος γεννήθηκε στο Sydney το 1961. Αρχιτέκτων-μηχανικός ΕΜΠ (1986) με μεταπτυχιακές σπουδές στη συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων στο Institute of Advanced Architectural Studies, Univ. York της Αγγλίας (1988). Για 10 περίπου χρόνια απασχολήθηκε στο έργο αναστήλωσης του Παρθενώνα και μεταξύ άλλων προγραμμάτων ήταν υπεύθυνος για τη μεταφορά των γλυπτών της δυτικής ζωφόρου στο Μουσείο Ακροπόλεως. Από το 1988 ως σήμερα διατηρεί με τη Μαρίνα Μυριανθέως αρχιτεκτονικό γραφείο που εξειδικεύεται κυρίως στη συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων αλλά και σε εντάξεις νέων σε ιστορικό περιβάλλον, με δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα στο Άγιο Όρος, Κύπρο, την Τουρκία και στη μονή Σινά στην Αίγυπτο. Από το 2002 και εξής αποτελεί μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών όπου διδάσκει σχεδιασμό, οικοδομική τεχνολογία και αποκαταστάσεις, και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα. Έχει δύο διακρίσεις σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Το έργο αποκαταστάσεως του Καθολικού της μονής Σίμωνος Πέτρας (1997) και του Σκευοφυλακίου της μονής Βατοπεδίου (2007) έχουν διακριθεί με δίπλωμα και έπαινο της Europa Nostra αντίστοιχα. Έχει διδάξει σε σεμινάρια και μετεκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Ισπανία, Αγγλία). Ακόμη έχει συγγράψει τρία βιβλία: «Αγιορειτική Μεταλλοτεχνία, από το 18ο ως τον 20ο αιώνα», 1997 (με τον Σ. Μαμαλούκο), «Μελέτη αποκαταστάσεως του Οπισθονάου του Παρθενώνα», 1992, «Master Plan for Waldi el Deir», 2010, (με την Μ. Μυριανθέως). Έχει πραγματοποιήσει σημαντικό αριθμό διαλέξεων και ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύσεις άρθρων σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους.

e-mail: pkoufopoulos@pkmm-architects.gr

Διονύσης Μουρελάτος

Ο Διονύσης Μουρελάτος έχει πτυχίο με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Βυζαντινή Αρχαιολογία  από το ίδιο τμήμα (διπλωματική εργασία: «Η σχέση του ζωγράφου με το δωρητή στις κρητικές εικόνες του 15ου και 16ου αιώνα. Η μαρτυρία των υπογραφών των ζωγράφων, των επιγραφών, των οικοσήμων, των απεικονίσεων των δωρητών. Παράρτημα: Σχεδιασμός και ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για τις εικόνες». Το 2009 έλαβε το Διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών μετά την υποστήριξη διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Εικόνα: Θέση και λειτουργικότητα. Αποθησαύριση και ηλεκτρονική οργάνωση όρων και στοιχείων». Έχει εργαστεί ως αρχαιολόγος/ερευνητής στο Υπουργείο Πολιτισμού (1999-2000) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (2000-2010) και στο Ίδρυμα του Όρους Σινά (2005). Είναι μέλος της ελληνικής αρχαιολογικής αποστολής στο Νότιο Σινά (1999 κεξ.). Ήταν υπεύθυνος του συντονισμού της ανασκαφής στον παλαιοχριστιανικό οικισμό της Καρδάμαινας στην Κω (2001 και 2002). Υπεύθυνος της ανασκαφής εντός της Ιεράς Μονής Σινά, στο περιβάλλοντα χώρο του καθολικού της Μονής (Αύγουστος, Οκτώβριος 2005). Από το 2009 διδάσκει στο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» τα μαθήματα «Βυζαντινή, Μεσαιωνική και Μεταβυζαντινή Αρχιτεκτονική και Τοπογραφία» και «Ειδικά Θέματα Ιστορίας και Θεωρίας» με ειδικό θέμα του μαθήματος «Ιστορία της Αρχαιολογίας στην Ελλάδα. Η πρόσληψη της Αρχαιότητας στα νεώτερα χρόνια». Επίσης από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 διδάσκει περιοδικά το μάθημα «Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη» στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

e-mail: dmourela@arch.uoa.gr

Σταύρος Μαμαλούκος

Ο Σταύρος Μαμαλούκος είναι Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Αναστηλωτής MΑ in Conservation Studies, IoAAS University of York, UK. Γεννήθηκε στην Ελευσίνα το 1960. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ (1978-1984) και Αποκαταστάσεις Μνημείων (MΑ) στο IoAAS, University of York, UK (1988-1989). Διδακτορική διατριβή στο ΕΜΠ / Περιοχή Ιστορίας Αρχιτεκτονικής με θέμα : «Το Καθολικό της Μονής Βατοπεδίου. Ιστορία και Αρχιτεκτονική» (2001). Εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του Προγράμματος Διατμηματικών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξειδίκευσης «Προστασία Μνημείων» του ΕΜΠ (από το 1998 ως το 2010). Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών με αντικείμενο την Ιστορία της Μεσαιωνικής και της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής (από το 2005). Αναπληρωτής Καθηγητής (από το 2015). Διδάσκων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διαχείριση Μνημείων «Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» (από το 2008). Επιστημονική δραστηριότητα στους τομείς της έρευνας της βυζαντινής και της μεταβυζαντινής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής, της νεώτερης αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας, της προβιομηχανικής τεχνολογίας και της συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων (πάνω από 160 δημοσιεύσεις και 170 συμμετοχές σε συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις). Στέλεχος του αρχιτεκτονικού γραφείου «Σταύρος Μαμαλούκος – Αναστασία Καμπόλη & Συνεργάτες» με κύριο αντικείμενο τις αποκαταστάσεις ιστορικών κτιρίων (από το 1985) (3 βραβεία Europa Nostra).

e-mail: SMamaloukos@upatras.gr

Τάκης Μαστραντώνης

Ο Παναγιώτης (Τάκης) Μαστραντώνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. 

Είναι Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και διδάκτορας του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Για πολλά χρόνια εργάστηκε ως τεχνικός σύμβουλος σημαντικών πολιτιστικών οργανισμών και του υπουργείου Πολιτισμού για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων πολιτισμού.

Από το 2009 διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Αρχαιολογία Πόλη και Αρχιτεκτονική».

Στις εκδόσεις Καρδαμίτσα έχουν κυκλοφορήσει τα βιβλία του Διαχείριση Αρχαιολογικών Έργων - Θεωρητικό Πλαίσιο και Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Εργαλείων (2008) και Όψεις Διαχείρισης Κινδύνου σε Αρχαιολογικά Έργα (2009).

e-mail: takismastrantonis@gmail.com

Βαγγέλης Παπούλιας

Ο Βαγγέλης Παπούλιας είναι πτυχιούχος και διδάκτωρ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς και κάτοχος Msc στην Πολιτιστική Πολιτική Διοίκηση και Επικοινωνία του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διδάσκει «Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση» στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων». Από το 2015 είναι Προϊστάμενος του Τμήματος Μουσείων και Ιστορικών Αρχείων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συγγράψει πλήθος άρθρων σε θέματα πολιτιστικής διαχείρισης και στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται δράσεις και πολιτικές ανάδειξης του πολιτισμικού πλούτου.

e-mail: papoulias@uoa.gr

Γιάννης Πατρώνης

Ο Γιάννης Πατρώνης είναι Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της  Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με  σπουδές στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ (1963 – 1968) και  μεταπτυχιακές σπουδές, Master of Architecture in Urban Design, στο Graduate School of Design, Harvard University, U.S.A. (1973 – 1975 ).

Δίδαξε με γνωστικό αντικείμενο Αρχιτεκτονική Σύνθεση και Αστικός Σχεδιασμός  στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό επίπεδο (1999-2011) και ως Ομότιμος Καθηγητής (2012-σήμερα) στο από κοινού μεταπτυχιακό πρόγραμμα των: Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών και Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, με θέμα: Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία Πόλη και Αρχιτεκτονική. 

H επαγγελματική του εμπειρία από το 1968 έως σήμερα περιλαμβάνει την ίδρυση του Ελεύθερου Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικών και Πολεοδομικών Μελετών όπου σαν κύριος Μελετητής και Επιβλέπων Μηχανικός συμμετείχε στη μελέτη και την κατασκευή πλήθους έργων. Παράλληλα, (1982  -  1984), υπήρξε μέλος  της  Ομάδας  Πολεοδομικών  Μελετών της CANDILIS – DENCO (1985  -  1987), επικεφαλής της Ομάδας  Αρχιτεκτόνων στη ΔΕΠΟΣ-ΣΚΟΠ με αντικείμενο την αρχιτεκτονική Μελέτη 14 Περιφερειακών Αγορών και σύμβουλος Αρχιτέκτων (1994 – 2000 ) στη Διοίκηση Έργου για την επέκταση του  Μεγάρου   Μουσικής   Αθηνών και την υλοποίηση 4 Θεατρικών  Αιθουσών στη Θεσσαλονίκη:  Βασιλικό  Θέατρο, Ολύμπιον, Θέατρο Εταιρείας  Μακεδονικών Σπουδών και Θέατρο Μονής Λαζαριστών, εν όψει εκδηλώσεων Πολιτιστικής  Πρωτεύουσας  της  Ευρώπης για το  1997. Τέλος  (2001-2003) υπήρξε Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας (ΕΑΧΑ Α.Ε.).

e-mail: yannis.patronis@gmail.com

Δημήτρης Πλάντζος

Ο Δημήτρης Πλάντζος είναι καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας) του οποίου είναι απόφοιτος. Έχει μάστερ (MPhil) και διδακτορικό (DPhil) στην κλασική αρχαιολογία από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η τέχνη και η αρχαιολογία της Αρχαίας Ελλάδας, η αρχαιολογική θεωρία, και η διαχείριση μνημείων και πολιτισμικών αγαθών.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς, και τις μονογραφίες: Hellenistic Engraved Gems (Οξφόρδη 1999), Ελληνική τέχνη και αρχαιολογία (Αθήνα 2011, 2016 και Ατλάντα ΗΠΑ 2016), Οι αρχαιολογίες του κλασικού (Αθήνα 2014), Το πρόσφατο μέλλον (2016), Η τέχνη της ζωγραφικής στον αρχαιοελληνικό κόσμο (Αθήνα και Ατλάντα ΗΠΑ 2018), Το Χρονικό της Λήμνου. Μύθος - Ιστορία - Κληρονομιά (Αθήνα 2022), και Αρχαιοπολιτική (Αθήνα 2023). Το 2023 κυκλοφόρησε με δική του επιμέλεια το συλλογικό έργο Τα μνημεία των άλλων. Αλλότριες κληρονομιές στις παρυφές της μνήμης και της λήθης, με εργασίες που πρωτοπαρουσιάστηκαν στο διεπιστημονικό σεμινάριο του Προγράμματος κατά το εαρινό εξάμηνο του 2019-20. Έχει εργαστεί ως επιμελητής στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, και ως επιστημονικός σύμβουλος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού στα έργα «Εικονική Αναπαράσταση του Αστικού Τοπίου της Αρχαίας Αθήνας» και «Πολιτιστική Πύλη του Αρχιπελάγους του Αιγαίου».

Είναι Διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες του ΕΚΠΑ και Διευθυντής των επιστημονικών – ερευνητικών προγραμμάτων «Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού» (ΕΚΠΑ) και «Looking at Things in Southeastern Europe: Regional Archaeology in Search of Viable Futures» (Getty Foundation ΗΠΑ). Από το 2021 συμμετέχει στο ερευνητικό ανασκαφικό πρόγραμμα για τα Πτολεμαϊκά Νεκροταφεία της Αλεξάνδρειας.

Από το 2018-2022 υπήρξε Πρόεδρος της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής και Διευθυντής του Προγράμματος.

e-mail: dkplantzos@arch.uoa.gr