Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ)

Η ΜΔΕ πιστώνεται με τριάντα (30) ECTS.

Η ΜΔΕ πρέπει να είναι ατομική, να αναδεικνύει την προσωπική συμβολή του γράφοντος ή της γράφουσας στην έρευνα, να καταδεικνύει την συνθετική του/της ικανότητα, και να συντάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής που ακολουθούν:

Διαδικασία ανάθεσης

Η ανάθεση του θέματος γίνεται κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου σπουδών. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στη Γραμματεία γραπτή αίτηση όπου αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος και το θέμα της εργασίας, παρέχεται περίληψη της πρότασης, και προτείνεται ο/η επόπτης/τρια της ΜΔΕ.

Η Συντονιστική Επιτροπή αξιολογεί την πρόταση, την αποδέχεται ή την τροποποιεί, και ορίζει τον/την επόπτη/τρια και τους αξιολογητές/βαθμολογητές. Ο τίτλος της ΜΔΕ μπορεί να οριστικοποιηθεί ή να τροποποιηθεί σε μελλοντικό χρόνο, με τη σύμφωνη γνώμη επόπτη/τριας και Συντονιστικής Επιτροπής.

Η γλώσσα συγγραφής της ΜΔΕ είναι η ελληνική.

Η έκταση της ΜΔΕ ορίζεται μεταξύ 20.000-25.000 λέξεων, περιλαμβανομένων των σημειώσεων αλλά εξαιρουμένης της βιβλιογραφίας. Σε περίπτωση που η ΜΔΕ αφορά σχεδιαστική πρόταση ανάδειξης, αποκατάστασης κλπ, το απαραίτητο συνοδευτικό κείμενο δεν χρειάζεται να υπερβαίνει τις 15.000, περιλαμβανομένων των σημειώσεων αλλά εξαιρουμένης της βιβλιογραφίας.

Για την μορφοποίηση του κειμένου της ΜΔΕ, οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν τον Κανονισμό Εργασιών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ (ειδ. σελ. 10-11).

Ολοκλήρωση και εξέταση

Όταν ο/η φοιτητής/ήτρια ολοκληρώσει τη διπλωματική εργασία του/της και τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου φοίτησής του/της, την καταθέτει στον/στην επιβλέποντα/ουσα του σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή. Μετά την έγκριση εκ μέρους του/της, η ΜΔΕ κατατίθεται και στα λοιπά δύο μέλη της επιτροπής.

Για να εγκριθεί η εργασία ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η βαθμολογία της ΜΔΕ προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των τριών βαθμολογητών.

Ο/Η Επιβλέπων/ουσα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και τα άλλα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζονται από τις κατωτέρω κατηγορίες:

α) διδάσκοντες στο Πρόγραμμα, καθώς και μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των συνεργαζόμενων, ή άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.),

β) ομότιμοι Καθηγητές/ήτριες ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι.

γ) ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και της Ακαδημίας Αθηνών ή λοιπών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι ΜΔΕ εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο Ψηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ", σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.

Εφόσον η ΜΔΕ περιέχει πρωτότυπα αποτελέσματα μη δημοσιευμένα, δύναται, κατόπιν αιτήσεως του/της επιβλέποντος/ουσας, η οποία συνυπογράφεται από τον/την μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια, να αναρτηθεί με περιορισμένη πρόσβαση, και ορατή μόνον την περίληψή της για ορισμένο χρονικό διάστημα.