Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα:

* Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση γνωστικών πεδίων και αντικειμένων που βασίζονται και επεκτείνουν ή/και ενισχύουν όσα σχετίζονται με τον πρώτο κύκλο σπουδών τους  στις επιστημονικές περιοχές της αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής, της πολιτισμικής διαχείρισης και της πολιτισμικής τεχνολογίας.

* Έχουν εμβαθύνει στο πεδίο της διαχείρισης του αρχαιολογικά και ιστορικά φορτισμένου χώρου σε ιστορικά κέντρα οικισμών και στον περίγυρό τους, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

* Έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία έναν ικανοποιητικό αριθμό σεμιναριακών εργασιών που συνδυάζουν γνώσεις και απαιτούν το χειρισμό πολύπλοκων ζητημάτων, και τη διατύπωση κρίσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν προβληματισμό́ που αφορά σε κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά θέματα, που συνδέονται με την εφαρμογή́ της γνώσης και των κρίσεων τους.

* Έχουν ολοκληρώσει μια εκτενή διπλωματική εργασία που αποδεικνύει ότι διαθέτουν τις απαραίτητες μεθοδολογικές και ερευνητικές δεξιότητες και επιστημονικές γνώσεις που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεγάλο βαθμό́.

• Έχουν περαιτέρω αναπτύξει τα κριτικά και ερευνητικά εργαλεία που απαιτεί η μεθοδολογία της έρευνας, είναι σε θέση να διατυπώσουν θεωρητικά ερωτήματα με σαφήνεια και καθαρότητα, και να αναπτύσσουν θέσεις κατανοητές από ένα εξειδικευμένο και μη εξειδικευμένο κοινό, λ.χ. πολιτισμικές ομάδες και πολιτιστικούς φορείς που καλούνται να εφαρμόσουν την έννοια της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

* Είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν θέματα σχεδιασμού, παρέμβασης και διαχείρισης, και έχουν την ευκαιρία για πρωτοτυπία στην ανάπτυξη και/ή στην εφαρμογή́ ιδεών, στο πλαίσιο ερευνητικής ή/και επαγγελματικής δραστηριότητας.