ΔΠΜΣ Διαχείριση Μνημείων

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ

Summer School. Techniques in random discrete structures

SUMMER SCHOOL. TECHNIQUES IN RANDOM DISCRETE STRUCTURES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur...

'ΕΛΛΗΝ', 'ΡΩΜΗΟΣ', 'ΓΡΑΙΚΟΣ'. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017
Αθήνα, 19-21 Ιανουαρίου 2017