ΔΠΜΣ Διαχείριση Μνημείων

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΡΙΑΣ Κ. Κ. ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Τρίτη 06 Ιουνίου 2017
Τρίτη 6 Ιουνίου 2017, ώρα 19:00

"ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ"

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017
Επιστημονική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ"

Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2017
2-3 Φεβρουαρίου 2017

'ΕΛΛΗΝ', 'ΡΩΜΗΟΣ', 'ΓΡΑΙΚΟΣ'. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017
Αθήνα, 19-21 Ιανουαρίου 2017